DANSREGELS - VLOER  
  ORG. Country Line Dance Muziek    
   
  BELANGTIJKE KENMERKEN    

 

IN NEDERLAND ONTSTAAT ZO LANGZAMERHAND DE BEHOEFTE OM AAN HET BEGIN VAN DE DANSAVOND EEN INDELING TE
MAKEN VAN DE DANSVLOER. DE AANWEZIGE ORGANISATIE VAN DE AVOND MOET DAAROM LETTEN OP HET AANWEZIGE
DANSPUBLIEK OM DE INDELING AAN DE DANSERS BEKEND TE MAKEN. HET HEEFT GEEN ZIN OM AAN DE DANSERS EEN
DANSVLOERETIQUETTE OP TE LEGGEN WELKE IN DE ZAL NIET MOGELIJK IS. MEN ZAL ZICH ER TOCH NIET AAN HOUDEN.
   

 

  STANDAARD REGELS EN TIPS  

 

  Het LINE-dansen ( single en/of partner ) geschiedt in mooie rijen naast en achter elkaar. Met veel dansers
betekent dat je kleinere passen moe nemen en is er veel ruimte kan het ruimer worden genomen.
Let er wel op dat de CIRKEL dansers niet worden gehinderd.
 

 

  Bij PARTNER-dansen en CIRKEL dansen u allen in de dansrichting ( dat is tegen de wijzers van de klok in ) en
probeer de kring zo groot mogelijk te houden, zodat er meerdere dansers erbij kunnen voegen. Eventueel
indien de ruimte het toelaat kan een tweede kring ( binnen-kring ) worden gemaakt.
 

 

  Zorg ervoor dat bij het dansen in een kring een goede verdeling in de gehele kring aanwezig is, maak geen vliegwieleffect.  

 

  Geen glazen, flessen, sigaretten, sporen ed. op de vloer, zo kan er letsel ed. ontstaan.
 
 
   
  Een ieder kan dansen op de vloer ( beginners en gevorderden ), maar hinder elkaar nieten heb toch enig begrip
als het soms weleens verkeerd verkeerd gaat. De beginners doen er verstandig aan om zoveel mogelijk de buitenlijnen te
nemen om mee te oefenen, omdat de meeste dansers graag de vaste blokformatie willen hebben.
 
 

 

  Blijf niet op de vloer staan, maar GA DAN NA DE DANS VAN DE DANSVOER AF en DANS EVENTUEEL VERDER MET DE VOLGENDE DANS.