ORG. Country Line Dance Muziek     

Dans termen                                         

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y    Z

  

  3      360  

                                                                         

                                                                                                                      

Universeel

     
       
Rv Rechtervoet    
Lv Linkervoet    
Rh Rechterhand    
Lh Linkerhand    
Rb Rechterbeen    
Lb Linkerbeen    
RwV Rechterwijsvinger    
LwV Linkerwijsvinger    
R-arm Rechterarm    
L-arm Linkerarm    
R-heup Rechterheup    
L-heup Linkerheup    
R-knie Rechterknie    
L-knie Linkerknie    
R-sch Rechterschouder    
L-sch Linkerschouder    

 

       

   
Voetposities  
   
1e  voetpositie  Voeten naast elkaar, tenen iets uit elkaar.
   
2e  voetpositie  Voeten uit elkaar ( 25 - 30 ) let op gewichts verplaatsing
   
3e  voetpositie  Hak van de ene voet tegen de binnenkant van het midden van de andere voet
   
3e  voetpositie entende Als de 3e positie maar dan is de voet vanuit het midden naar R of  , L
                                        verplaatst.
   
4e  voetpositie " lopen "    naar voor,  naar achter.
   
5e  voetpositie Hak van de ene voet tegen de tenen van de andere voet
   
5e  voetpositie extended Als 5e positie maar dan is de voet recht naar voor verplaatst.
                                        Let op dus niet schuin.
   
6e  voetpositie LOCK STEP ; RV of LV is gekruist voor de andere voet.
                                        Er is een lockstep in de 1e en 2e positie.
   
  LET OP DAT BIJ DE 3e en 5e POSITIE NIET ALLEEN DE VOETEN DRAAIEN
                                        MAAR OOK JE LICHAAM DRAAIT MEE.
   
  FRAME is noodzakelijk voor een goed evenwicht
BELANGRIJK

Let op je totale lichaams houding.

  BALANCE is belangrijk voor en goed evenwicht en een goede uitstraling.
 
Termen  
A  
 
ACROSS Beweging dwars op de dansrichting.
   
ACROSS LEFT Kruis rechtervoet voorlangs over de linker.
ACROSS RIGHT Kruis linkervoet voorlangs over de rechter.
   
ADD Zie TAG
   
ADVANGED Een danser met bekwaamheid om ingewikkelde bewegingen en patronen
                                        en vrijelijk te improviseren in deze te maken.
   
ALIGMENT  Vloerrichtlijn : De positie van het lichaam in relatie tot de dans richting.
                                        Voorwaarts in de dans richting.
                                        Terug in de dans richting.
                                        Muur
                                        Midden
                                        Voorwaarts rechts diagonaal naar de muur.
                                        Voorwaarts links diagonaal naar het midden.
                                        Terug rechts naar de muur.
                                        Terug links naar het midden.
   
AMALGAMATIONS Groepen, combinaties. Een groep of volgorde van dans figuren of patronen.
   
AND  Gebruikt wanneer  twee bewegingen tegelijkertijd gedaan moeten worden.
   
AND STEP Betekent gewichts wisseling met een beweging.
                                       Voorbeeld :

1 - Stap naar rechts met de rechtervoet.
2 - Kruis de linker voet achter de rechter en stap.
3 - Stap naar rechts met de rechter voet

 

   
& (AMPERSAND) De maatslag voorafgaand of volgt op de hele maatslag . &1 voorafgaand
                                        aan de maatslag, de 1& volgt op de maatslag. Ongeacht het vorige gebruik
van de term "AND "de & wordt gebruikt bij, "stap voorwaarts en klap
in je handen " zijn dus twee verschillende bewegingen 
   
ANGLE STEP Onder een hoek van 45į beurtelings stappen en aantikken.
RV op teen / LV op hak - draai R -  hak en L-teen naar links.
draai terug naar midden.
LV op teen / RV op hak - draai L - hak en R-teen naar rechts.
draai terug naar midden.
   
ANIMATION Het laten zien van levendige uitdrukkingen en lichaams bewegingen van
de danser. In tegen stelling van een levenloze uitdrukking of beweging.
   
ANKLE ROCK Voeten zijn gekruist en enkels zijn in een gesloten positie, verplaats
het gewicht een of meer keer van de voorwaartse voet naar de slepende
voet en terug. De enkels blijven  in gesloten positie.
   
APPART Beweging weg van de partner.
   
APPLE JACK Een draaiende voet beweging op z'n pl
1 - met gewicht op de linker hak en bal van de rechtervoet, draai linker
tenen naar links en rechter hak naar links.
( voeten zijn dan in een " V "positie met tenen naar buiten gericht.)
& - draai linker tenen en rechter hak terug naar het midden.

2 - met gewicht op de rechter hak en bal de linker voet, draai rechter
tenen naar rechts en linker hak naar rechts.
(voeten zijn dan in een " V " positie met tenen naar buiten gericht.)
& - breng voeten bij elkaar.
Kan ook gedaan worden tegenovergestelde gewicht wisselingen.
 

 

   
ARABESQUE Het vrije been is naar achteren uitgestrekt, voorwaarts of zijwaarts;
                                    parallel met de vloer.
 
   
ASSEMBLE  De danser springt van de vloer op met beide voeten en komt neer op een voet
   
ARCH Een kromming van het lichaam ingezet bij het optillen van je ribbenkast.
   
ATTITUDE De vrije voet is gedraaid en uitgestrekt achterwaarts met een gebogen knie.
   
 
B  
 
BACK Terug (achteruit)
   
BACK BEAT Een syncoperend muziekaal accent op de maatslag tussen 1-2, en
                                    tussen ( 1&2, 3&4 )
   
BACKWARDS  Naar achteren of achter de danser.
 
   
BALANCE In evenwicht (gewicht verdeeld over beide voeten)
   
BALANCE STEP Een pas naar voor, achter, rechts of links daarna een close en hold.
   
BALL Staan op de bal van de vrije voet (kort) houd het gewicht op staande voet.
   
BALL-CHANGE Een vlugge wisseling van gewicht op de bal van de voet van de ene naar de andere.
   
BALLROOM Zie Partner Dans Posities : TRADITIONEEL
   
BANJO Zie Partner Dans Posities : PARALLEL
   
BAR In een dans sheet een verticale lijn welke aangeeft verschillende maten.
   
BASKET Zie Partner Dansen :  WRAP
   
BEGINNER Een danser in een introductie staat van het dansen. Zie ook Moeilijkheids graad
   
BEGINNER/
INTERMEDIAT
Zie moeilijkheids graad
   
BEHIND Achter je dragende voet je vrije voet zetten.
   
 
BODY ALIGMENT De positie van het lichaam ten opzichte van de vloer
                                          Beneden  (dans richting)
                                          Terug (dans richting)
                                          Gezicht naar de muur
                                          Gezicht naar het midden
                                          Gezicht diagonaal naar de muur.
                                          Gezicht diagonaal naar het midden.
                                          Gezicht diagonaal naar de muur  tegen de dans richting in
                                          Gezicht diagonaal naar het midden tegen de dans richting in
 
   
BODY MOVEMENT A : beweging : elke beweging zonder lichaams gewicht verplaatsing.
B : Stap : Het verplaatsen van gewicht van een voet naar de ander

C : Verplaatsing : Beweging van het lichaam van een plaats naar de andere
D : Springen ; beweging zondereen punt van  houvast
E : Turning : verandering van positie in een cirkel achtige beweging.

   
BODY ROLL Draaien met het hele lichaam in een bepaalde richting terwijl men in een
richting doorloopt,  een beweging naar voor, achter, links, rechts uitgevoerd.
   
BOOGIE De heup omhoog bewegen en wegdraaien van een vaste voet.
   
BOOGIE ROLL A : hetzelfde als CUBAN MOTION, maakt gebruik van een voorwaartse
     beweging van je buik.

B : Een draaiende beweging welke start in de buik, verplaatst zich naar boven
     door je maag, borst en schouders.

 

   
BOOGIE WALK Beweeg de vrij heup omhoog in een cirkel achtige beweging weg van het
staande been, stappend voorwaarts met je vrije voet.
   
BOX STEPS    Stap naar voor, sluit aan, stap opzij, stap sluit aan; hierbij is een " L "gelopen
maak nu een nieuwe " L " vorm door stap naar achter ,stap sluit aan,
stap opzij, sluit aan. Zo heb je een rechthoek gelopen.
zie ook : JAZZ BOX
   
   
BPM  Maatslagen per minuut
   
BRUSH Een veeg met de voet over de vloer.
   
BUMP Dansers botsen met de heupen  van de partner.
   
BUTTERFLIES Zie HEEL SPLITS of  TEEN  SPLITS
   
BUTTERMILKS Zie HEEL  SPLITS of  TEEN SPLITS
   
BUZZ  Draai in een beweging. Ook genoemd een PADDLE TURN
geteld als 1 & 2 & 3 & 4.
   
 
C  
 
CAMEL WALK  Start met je voeten naast elkaar.
1 - stap naar voor met links of rechts.
2 - trek je knie op van die voet en schuif de andere voet naar en onder omhoog gekomen hak.
   
CAMEL STEP Als vorige maar dan in 1 tel.
   
CANTER RHYTHM 3/4 tijd. Een oneven patroon gebruik een lang tel(1,2)en een korte tel (3)
Twee stappen duren 3 maatslagen van de music. 
   
CATHEDRAL Zie Partner Dans Posities :  ARCH 
   
CCW  Tegen de wijzers van de klok in.
   
CENTRE Het centrum van een combinatie van passen waarop je terugkeert.
   
CENTER RHYTHM Verandering van ritme met verplaatsing van gewicht bij de 1e en 2e tel.
   
CHA CHA STEP In 2 tellen 3 pasjes, zoals bij SHUFFLE STEP de nakomende voet komt
dan iets voorbij de voorgaande of ernaast bij een zijwaartse.
( is ook feller dan de shuffle )
   
   
CHAIN 
(rolling turn)
Wisselen van gewicht in een volledige draai van de voet in de 1e of 2e positie.
   
CHANGING WEIGHT Verplaatsing van gewicht van de staande voet naar de vrije voet.
Zie: AND STEP
   
CHARLESTON
(montana kick)
Een KICK of HITCH patroon in 4 tellen. Kun je na elke beweging mee beginnen.
1 stap links voor.
2 schop (hitch) met rechts.
3 stap met rechts naar achter
4 tik met linker teen achter
De voeten worden gedraaid tijdens het stappen, men kan ook rechts beginnen.
   
CHARLESTON KICK 1 - Stap links voorwaarts.
2 - Schop rechter voet voorwaarts.
3 - Stap terug op rechts.
4 - Tik met linker teen naar achter.
   
CHASE Beurtelings wisselen van gewicht bij stappen en aansluiten op hele tellen.
   
CHOREOGRAPHY Combinatie van passen en bewegingen aaneen geschakeld  aangegeven door
Choreograaf.
   
CHOREOGRAPH Degene die de volgorde van een dans of bewegingen aangeeft.
   
CHUG  1 - Stap voorwaarts met rechts houd gewicht op de bal van de rechter voet.
2 - Schuif  linker voet voorwaarts naar de rechter.
                                           Of
1 - Stap voorwaarts met links houd gewicht op de bal van de linker voet.
2 - Schuif rechter voet voorwaarts naar de linker.
   
CLOCK WISE   (CW) Beweging van links naar rechts, met de wijzers van de klok mee.
   
CLOSE Breng de voeten bij elkaar zonder van gewicht te wisselen.
   
CLOSED Zie Partner Dance Posities: CLOSED
   
   
COASTER STEP Een syncoperend manuvreren in welke richting de startende voet stapt in
een bepaalde richting, dan de achterblijvende voet sluit aan bij de
startende voet en dan de startende voet stapt in tegenover richting.
 Zonder nadere uitleg , een COASTER is altijd "achteruit "
 Voorbeelden;
1 - Stap achteruit met rechts.
& - Stap achteruit met links
2 - stap voorwaarts met rechts.

1 - Stap achteruit met links
& - Stap achteruit met rechts
2 - stap voorwaarts met links

Voorwaartse Coaster.
Voorbeeld
1 - Stap voorwaarts met rechts
& - Stap voorwaarts met links
2 - Stap achteruit met rechts

1 - Stap voorwaarts met links
& - Stap voorwaarts met rechts
2 - Stap achteruit met links

   
CONTINUITY De bekwaamheid om te mengen en verbinden van verschillende
school figuren (patronen) tot een geheel zodat continu een vloed
bewegingen is bereikt.
   
CONTRA BODY MOVE
(CBM)
Het draaien van de tegenover liggende heup en schouder in de
richting van je bewegende been,  Bij alle draaiende bewegingen
word dit toegepast.
   
CONTRA BODY MOVEMENT
(CBMP)
Zonder het lichaam te draaien met beide voeten een positie
innemen voor of achter het lichaam.
   
CONTRA SWIVEL Op de plaats een en weer draaien met de hak van een voet
en met de ander op de tenen.
   
   
CONVERSATION Zie partner Dans Posities :  PROMENADE
   
CORKSREW  Een manoeuvre gelijk aan  UNWIND. Kruis een voet over de andere
en plaats gewicht op beide ballen van je voeten, draai 3/4 of een volle
draai. Benen zullen in een tegenover gestelde positie gekruist zijn
   
CORTE Zie DIP
   
COUNT Een tel in de muziek om het ritme aan te geven van een beweging of
gewicht wisseling.
   
COUNTER CLOCK WISE
(CCW)
beweging van rechts naar links, tegen de wijzers van de klok in .
 Zie: CLOCLWISE
   
CRADLE Zie partner Dans Posities :  WRAP
   
CROSS Kruisen van de vrije voet over of achterlangs de dragende voet.
   
CROSS  BACK Zie Partner Dans Posities :  SKATERS
   
CROSS BALL Zie: SAILOR SHUFFLE
   
CROSS BALL-CHANGE Zie: SAILOR STEP
   
CROSS SHUFFLE Zie: GALLOP
   
CUBAN MOTION Heup beweging dmv het gebruiken van de binnenzijde van de bal van de
voet tijdens een gewichts wisseling of stap.
   
CUDDLE Zie Partner Dans Posities :  WRAP
   
CUE SHEET Zie: STEP SHEET
   
   
CUP AND PIN De palm van de linkerhand van de man is naar binnen gericht met zijn duim over
de vingerstoppen van de dame, zij krult haar rechter vinger toppen over zijn
linkervingers. Enige weerstand is nodig voor de vele wisselingen van
posities en draaiingen
   
C/W Country Western; gebruikt bij  dans.
   
C&W COUNTRY & Western; gebruikt bij muziek.
   
C/W OPEN POSITION Zie Partner Dans Posities :  SIDE BY SIDE, OPEN, PROMENADE.
   
CW Zie: CLOCKWISE
   
 
D  
 
DEGREE OF DIFFICULTY Zie: DIFFICULTY LEVEL
   
DEVELOPE Het naar voren bewegen van de niet dragende voet langs het dragende been tot
knie hoogte naar boven bewegen, een beweging word dan  geopend
voor ,zij of achterwaarts.                    
   
DIAGONAL Beweging in een hoek van 45į.
   
DIAMONT Een 4 tellen durende beweging , kruis achter - zij en een kruispas.
   
DIFFICULTY LEVEL De graad van de dans in volgorde van beginners naar gevorderd.
welke onderhevig is aan het tempo van de muziek en andere factor
in de instructie. Deze zijn onder verdeeld in 5 graden

Beginner - Voor dansers met een klein beetje of geen ervaring.

Beginner/gevorderd - Voor dansers die de basis stappen en bewegingen
comfortabel op de dans vloer kunnen uitvoeren.

Gevorderd - Voor Dansers die de bekwaamheid hebben om  al
het muziekaal ritme en de een beetje meer ingewikkelde dans patronen kennen.

Gevorderd/ Meer gevorderd - Voor die dansers die de meeste dans
patronen en dans ritmen kennen.

Meer gevorderd - Voor dansers die zelf kunnen improviseren met allerlei
muziek ritmen en ingewikkelde dans patronen.
   
   
DIG Druk met de vrije voet krachtig op de vloer.
   
DIP Met de knieŽn licht doorbuigen net alsof je inzakt (niet te ver) ook wel gebruikt
het  even laten zakken van de partner ( net alsof hij/zij valt )
   
DIRECTION Het aangeven van de richting, patroon, voor, achter, zijwaarts, rechts of
links of sluiten .
   
DOUBLE Het dubbel uitvoeren van een beweging of dubbel zo snel.
   
DOUBLE ELECTRIC KICKS Zie: ELECTRIC KICKS
   
DOUBLE FAN Zie: SPLIT
   
DOUBLE  FOOT BOOGIE Zoals bij : FOOT BOOGIE  maar dan met beide voeten.
   
DOUBLE REVERSE Zie Partner Dans Posities :  SKATERS
   
DOUBLE TIME Een figuur of pas moet dan 2 maal zo snel als de muziek aangeeft.
   
DOWN BEAT
( back beat syncopated )
Zoals er 4 in een vierkwarts maat zitten, dus &-jus waarop men moet passen
waarop men de passen doet 1&2&3&4 0f  &1&2&3&4.
   
DRAG Langzaam bij trekken van je voet naar het dragende.
   
DRAW Hetzelfde als bij DRAG maar dan met de tenen langs de vloer slepen.
   
DREAM WALK Cirkel met je voet ( rechts of links ) langs de vloer naar achteren en stap met
de tenen onder de andere voet.
   
   
DSD Zie: STEP SHEET
   
DWIGHTS Zie: SUGAR FOOT SWIVELS
   
 
E  
 
ELECTIC KICKS Deze HIP HOP beweging is op de volgende manier;

1 - Stap voorwaarts met the rechter voet intusen schoppen met de linker
      voet achteruit en een beetje van de vloer.
2 - Stap terug met de linker voet intussen schoppen met de rechter voet
      voorwaarts en een beetje van de vloer.
3 - Stap teug met de rechtervoet intussen schoppen met de linker voet
      voorwaarts en een beetje van de vloer.
4 - Stap voorwaarts met de linker voet  intussen schoppen met de rechter
      voet achteruit en een beetje van de vloer.

DOUBLE ELECTRIC is de hierboven staande maar dan 2 keer.

   
EXTENTION Strek of uitstrekken van delen van het lichaam.
F  
 
FALL Zie: RISE
   
FALL AWAY Zie Partner Dans Posities :  PROMENADE
   
 
FAN BRUSH    (skate) Kruis over de dragende voet veeg over de vloer,  in een cirkel,   terug naar
schuin voor opzij en zet neer. ( in 1 tel )
   
FAN HEEL In 2 tellen ; voeten bij elkaar,  tenen op de plaats,  beweeg de hak van een
voet op de tenen draaien, naar buiten en terug in een draaiende beweging.
   
FAN KICK Met gestrekt been een hoge schop en tegelijkertijd een rond zwaaiende
beweging maken.
   
FAN TOE Voeten bij elkaar, met de hakken op de plaats, de tenen van een voet bewegen
draaiend op de hak, naar buiten en terug.
   
FIGURE Een figuur,  ritme patroon,  stappen patroon,of een combinatie van toegespitste
voet zettingen of ritme patronen en richtings afhankelijke bewegingen.
   
FIGUR FOUR Het vrije been word dan als een pendel tot kniehoogte opgetild en bewogen
voor het dragende been aan de andere kant van het dragende met de tenen
naar beneden wijzend. De beide benen vormen dan een 4.
   
FIXED PATTERN Koppels dansen in gelijke mate meestal in CCW rond de dansvloer in stappen
patroon welke word herhaald gedurende de zangstuk. Zie ook: ROUND DANCE
   
FLARE Een lage schop op of vlakbij de vloer
   
FLEA HOP Een SCOOT, maar dan in een zijwaartse beweging  van het niet dragende been,
heup beweegt dan ook in dezelfde richting.
   
FLEX Delen van het lichaam of van de knie licht buigen in plaats van overdreven.
   
FLOD Voorwaartse danslijn op de dansvloer. 
   
   
FLOOR ALIGMENT ZIE : FLOD, ILOD, RLOD, ILOD,  ALIGMENT
   
FLOOR CRAFT De juiste dans beweeging of patroon op de dansvloer.
   
FLICK De knie licht buigen door het achterwaarts optillen van de voet of met gebogen
knie en uitgestrekte tenen een snelle schop geven.
   
FOLLOW TROUGH De niet dragende voet passeert de dragende voor het wisselen van richting .
   
FOOT BOOGIE Een 4 maatslag patroon van teen/hak SWIVELS (rechts of links) met een voet
op de plaats.
Rechter voet Boogie;
1 - houd linker voet op de plaats, zwaai rechter tenen naar recht
2 - Zwaai rechter hak naar rechts.
3 - Zwaai rechter hak naar het midden.
4 - Zwaai Rechter tenen naar het midden.

Linker voet Boogie Is tegenovergesteld aan hierboven.
Zie: DOUBLE FOOT BOOGIE

   
FOOT PARTS Delen van de voet gebruikt bij het dansen.
Teen
Binnenkant van de tenen.
Buitenkant van de tenen.
Bal
Binnenkant van de bal.
Buitenkant van de bal.
Hak
Binnenkant van de hak.
Buitenkant van de hak.
Zool
Binnenkant van de voetzool (wreef)
Buitenkant van de voet
   
FOOTWORK  Het gebruik van de 5 posities van de voeten tijdens het dansen.
Voeten bij elkaar.
Voeten paralel.
Hak tot wreef - wreef tot hak.
Voorwaarts of achterwaarts
Tenen tot hak - hak tot tenen.
   
   
FORWARD Voorwaarts ; richting of gebied voor de dansers.
   
FRAME Dans houding voor het handhaven van de balans of  uitstraling.
   
FREE TURN Draaien onafhankelijk zonder lichaams contact.
   
FREEZE STOP (bewegingloos) bij een tel zie: HOLD.
   
FRONT / SIDE Voor of naast de danser.
   
 
G  
 
GALLOP Een zijwaartse manoeuvre waarbij een voet gekruist over de andere stapt.
De voorgaande voet gaat dan voorwaartse in de richting van de dans
De  volgende voet stapt dan in de richting van de dans om de
manoeuvre compleet te maken.
1 - Kruis rechter voet over de linker en stap.
& - Duw lichtelijk naar links met de linker voet op de plaats.
2 - Stap naar links met de rechter voet. 

Ook genoemd : CROSS SHUFFLE
   
GRAPE VINE
(vine)
Een doorgaande pas opzij met kruispassen voor of achter.
( gebruik makend van de 3e of 5e positie ) Het is een beweging opzij in 3 tellen
( in double time ook 3 hele tellen )
De vierde tel is altijd een actie ook al zou dit een rust tel zijn.
Meest voorkomende acties ;
BRUSH KICK,  SCUFF,  TOUCH,  TAP,  SCOOT,  HITCH,  etc.
Elke GRAPEVINE word naar het aantal tellen vernoemt ;
FOUR-COUNT GRAPEVINE,  SIX-COUNT GRAPEVINE, etc.
Vanaf  EIGHT-COUNT GRAPEVINE ook wel WEAVE genoemd.
opzij-kruis-achter/voor opzij ( zie TURNING VINE )
   
GRIND WALK 1 - Kruis rechter hak over de linker voet de tenen wijzen naar links.
2 - Houd gewicht op de rechter hak, twist de rechter tenen naar rechts
     terwijl je linker voet naar links stapt.

 Ook genoemd : HEEL TWIST 

 
H  
 
HAMMER LOCK Ook genoemd HAMMER . Zie Partner Dans Posities. PRETZEL
   
HEEL Muis van de hand, van de man's leidende hand.
   
HEEL BALL-CHANGE 1 - Raak met de hak de vloer naar voor aan.
& - Snel verander gewicht en stap neer op de bal van dezelfde voet
2 - Snel verander gewicht naar de andere voet.
   
HEEL BALL Als KICK BAL CHANGE maar dan een HEEL inplaats van KICKCHANGE.
   
HEEL BOUNCES Het tegelijkertijd optillen van beide hakken ( zowel bij elkaar of iets uit elkaar )
   
HEEL CLICKS Snel hakken splitsen bij tellen &1_&2 , de hakken klikken lichtelijk tegen elkaar
op de neergaande maatslag.
   
HEEL FAN Start met de voeten bij elkaar
1 - Beweeg de hak van een voet naar links of rechts.
2 - Beweeg hakken naar elkaar toe.
   
HEEL JACK Zie: ROMP
   
HEEL LIFT
(knee pop)
Een of twee hakken optillen waarbij de tenen blijven staan en weer zakken.
 
   
HEEL PIVOT Een draai op de hak alleen van een voet. De bal van de tegenovergestelde
beweegt naar de hak van bewegende voet. Gewicht blijft altijd op een been.
   
   
HEEL RAISES Zie: HEEL BOUNCES
   
HEEL STOMP Zie: LIFT
   
HEEL SHIFT Hakken wisselen.
   
HEEL SPLITS Zie SPLIT (soms genoemd); SPLIT,  SCISSORS,  BUTTERMILK, BUTTERFLY,
HEEL  SPREAD, HEEL CLICK, PIGEON TOE.
   
HEEL SPREADS Zie: HEEL SPLITS
   
HEEL STAND Met de tenen of teen omhoog op de hak(ken) gaan staan in 2 tellen.
   
HEEL SWIVELS Met de voeten bij elkaar en het gewicht op de bal van de voet,
schuif beide hakken naar rechts of links en terug naar het midden.
   
HEEL SWITCHES Een Syncopate beweging bij welke de voet met gewicht op en de
met geen gewicht op verandert van plaats van hak tik aan tot
naar de beginnende positie. Meestal in meervoudig.
Voorbeeld :
1 - Tik met rechter hak voorwaarts.
& - Stap met rechter voet naast linker.
2 - Tik met linker hak voorwaarts.
& - Stap met linker voet naast rechter.
   
HEEL TOUGH Zie: TOUGH
   
HEEL TWIST Zie: GRINDWALK
   
HIP BUMPS  Een stotende HEUP beweging naar rechts, links.                                         
   
HIP LIFT De heup gaat omhoog door het strekken van het niet dragende been.
   
   
HITCH Het buigen van je knie wanneer je je vrije been op tild en het onderbeen
recht naar beneden hangt, in een stil stand
   
HITCH HIKE Beweging van het boven lichaam. Stappend met je duim over je
schouder wijzend.
   
HITCH KICK Zie: KICK BALL CHANGE
   
HOLD Een tel die de tijd opvult tussen twee opvolgende passen of bewegingen
met de voeten op hun plaats.
   
HOME Uitgangs positie.
   
HOOK Een pendel beweging van je vrije voet voor en achterwaarts ( gekruist )
langs je been zonder de vloer te raken.
   
HOOK COMBINATION In 4 tellen een beweging maken zoals bij HOOK  maar hierbij word
wel de vloer aangetikt met de hak (hak, kruis, hak ,bijeen )
   
HOP Met het dragende been een sprong maken en hiermee op terug komen.
   
HORSE SHOE Zie Partner Dans Posities :  SIDE BY SIDE
   
 
I  
 
ILOD Inside line of dance ; de richting van de dans naar het midden van de vloer.
   
IMPROVISE Het toepassen van bewegingen en variaties in de orginele Choreography
zoals ROLLING TURNS tijdens GRAPEVINES.
   
   
ISOLATION Een lichaams deel bewegen onafhankelijk van de rest van het lichaam.
J  
 
JAZZ BOX Een dans patroon met meerdere gewichts wisselingen en na 3 passen
minstens een pas voorwaarts.
LEFT            1  LV kruis over RV
                   2  RV stap achter
                   3  LV sluit aan of stap opzij
                   4  nu een pas voorwaarts
 RIGHT         1  RV kruis over LV
                   2  LV stap achter
                   3  RV sluit aan of stap opzij
                   4  nu een pas voorwaarts

( kan ook na pas 2 of  4 met de zelfde volgorde )
 

   
JAZZ SQUARE Een dans patroon met gewichts wisselingen.
Voorbeeld :
Links :
1 - Kruis linker voet over rechter en stap.
2 - Stap naar achter met rechter voet.
3 - Stap naar links met de linker voet.
4 - Stap met rechter voet naast linker.

Rechts :
1 - Kruis rechter voet over linker en stap.
2 - Stap naar  achter met linker voet.
3 - Stap naar rechts met rechter voet.
4 - Stap met linker voet naast rechter.
Zie : JAZZ BOX

   
JODY Zie Parner Dans Posities :  SIDE BY SIDE
   
JUMP Afzetten met 2 voeten voor een sprong en op 2 voeten neerkomen.
   
JUMP ACROSS Een sprongetje waarbij de voeten overkruisd staan, dus een spreidstand.
   
   
JUMPING JACK
Opspringen met 2 voeten en in spreidstand neerkomen daarna weer
opspringen en gekruist of gesloten neerkomen.
Dus 2 sprongen op 2 of 4 tellen in een unit.
K  
 
KICK Buig het vrije been met daarop volgend schuin naar voren bewegen zodat
de hak net niet op de vloer komt en je been niet geheel gestrekt
is in een schop.
   
KICK BALL CHANGE Schop voor met RV steun dan kort op de rechter bal en til linkerhak
iets op en zet neer. ( kan met RV of LV )
   
KNEE POP Zelfde als in HEEL LIFT maar dan met meer accent op de knieŽn.
L  
 
LA VARSOUVIENNE Zie Partner Dans Posities :  SIDE BY SIDE
   
LEAD Een niet uitgesproken communicatie wat aangeeft doorgaan met beweging.
   
LEAP Dmv het afzetten met de ene voet en het op de tenen neerkomen van
de ander en met gebogen knie met de hak de schok opvangen. Dus
een gewichts wisseling met het springen van de ene voet op de andere.
   
LEFT Links ; de richting waarin de heup, hand, voet of schouder moet bewegen.
   
LEVEL OF DIFFICULTY Zie: DIFFICULTY LEVEL
   
LILT Een beweging naar beneden en komt terug in een naturale stadium.
   
LINDY HOP Een combinatie van overzichtelijke stappen zijwaarts met een ROCK STEP.
( meestal achter rocken )
   
LOCK In de 6e positie de voeten strak op elkaar kruisen.
   
   
LOCK STEP Stap voorwaarts en schuif de tegenover gestelde voet naar de eerste voet
met enkels gekruist.
   
LOD / L.O.D LINE OF DANCE ; of te wel met de dans richting mee ( lead of dance )
   
LOUIE LOUIE Met op schouderbreedte geplaatste voeten met op de tenen draaiend
de hakken naar elkaar toe bewegen. ( met licht gebogen knieŽn )
   
LUNGE Een gewicht verplaatsing om een been te buigen en de andere uitstrekken.
M  
 
MANEUVER Een korte volgorde van stappen zoals een KICK-BALL-CHANGE,
SAILOR SHUFFLE, GRAPEVINE etc.
   
MANEUVERABILITY Met wisselende voeten twee maal op de plaats stappen.
   
MARK TIME Met wisselende voeten twee maal op de plaats stappen.
   
MASH POTATO Een syncopated manoeuvre achterwaarts wat resulteert in achteruit stappen
( meestal achter de andere voet ) met de hak lichtelijk naar binnen
gedraaid en een snel schuifelen van de hak met de dragende voet naar buiten
gericht.
                                              
& - Stap met Rechter voet lichtelijk achter de Linker voet met de Rechter
hak lichtelijk naar links gedraaid.
1 - Schuifel  met Rechter hak naar rechts.
& - Stap terug met de Linker voet lichtelijk achter de Rechter hak 
lichtelijk gedraaid naar rechts. 
2 - Schuifel Linker hak naar links.
                                              
Dit patroon mag continu zolang als de maatslagen doorgaan. Soms
is er een variatie in het midden van het patroon
Zoals :
Zie hierboven na 2;
&- Stap met Rechter voet lichtelijk achter de Linker voet met de  Rechter
3 - Schuifel Rechter hak naar rechts.
& - Met de voeten op de plaats, schuifel beide hakken naar binnen.
Ook genoemd : MASHED POTATOS
   
   
MEASURE Maten in de muziek ; bv driekwarts maat.
   
MILITARY PIVOT Een 1/2 draai manoeuvre gebruikt twee maatslagen in de muziek
waarbij in de eerste maatslag een stap voorwaarts word gezet met
een voet, en bij de tweede maatslag is een 1/2 pivot met de dragende
voet intussen wisselen van gewicht naar de andere voet.
Voorbee
1 - Stap met Rechts voorwaarts.
2 - Pivot 1/2 draai naar links.
   
MILiTARY TURN Een 1.4 draai manoeuvre gebruikt twee maatslagen in de muziek
waarbij in de eerste maatslag een stap voorwaarts word gezet met
een voet , en bij de tweede maatslag is een 1/4 pivot met de dragende
voet intussen wisselen van gewicht naar de andere voet.
Voorbeeld :
1 - Stap met Links voorwaarts.
2 - Pivot 1/4 draai naar Rechts.
   
MINUET  Uitgevoerd als een partner dans : waltz beweging. Een manoeuvre waarin
de man en vrouw elkaar aan kijken en elkaars handen vasthouden.
Op de maat 1-2-3 ze gaan naar elkaar toe en houden hun handen borst
hoogte. OP 4-5-6 uit elkaar en de handen laten zakken tot hun middel.
   
MIXER Een dans of dans patroon waarbij koppels van partner veranderen.
   
MONTERY TURN 1 - Tik met Rechter tenen naar rechts.
2 - Maak een 1/2 draai naar rechts op de bal van de Linker voet en
stap met Rechts naast Linker voet.
Of :
1 - Tik met Linker tenen naar links.
2 - Maak een 1/2 draai naar links op de bal van de Rechter voet en
     stap met Links naast Linker naast Rechter voet.
Dikwijls gevolgd  bij tikken tenen  van de voet zijwaarts en dan bij elkaar.
   
MOVE Zie :  MOVEMENT
   
   
MOVEMENT

Een verandering in lichaams positie.
N  
 
NANIGO Voor en achterwaarts bewegen van het bekken in snel tempo. Gebruikt in
SWING en LATIN dansen.
   
   
   
 
NECK CROSS Zie Partner Dans Posities. :  BOW
O  
 
OLOD / O.L.O.D OUTSIDE THE LINE OF DANCE ; of te wel buiten de dansrichting
( rechts van de kring dansen )
   
ONE STEP Een dance waarbij elke stap is een maatslag in de muziek.
   
OUT OF PHRASE Wanneer het aantal bewegingen in een danspatroon niet gelijk zijn
aan het aantal slagen van de muziek of visa versa.
P  
 
PADDLE TURN Draaien links of rechts gebruik maken van een serie bal wisselingen
waarbij 3/4 van het gewicht blijft op de draaiende voet.
1 - Maak een 1/4 draai naar links, stap links.
& - Stap zijwaarts op de bal van de voet
2 - Maak 1/4 draai naar links, stap links.
& - Stap zijwaarts op de bal van de voet.
3 - Maak 1/4 draai naar links, stap links.
& - Stap zijwaarts op de bal van de voet.
4 - Maak 1/4 draai naar links, stap links.
   
PASS…   De tenen tot de knie optrekken van het dragende been.
   
PATTERN Zie: Choreografie
   
PELVIC TRUST Vooruit duwen van het bekken. zie BUMP
   
   
PHRASE In muziek een verdeling van compositie, meestal bestaande uit 2, 4, 8
metingen.
   
PIGEON TOED Zijwaarts bewegen, waarbij de tenen naar elkaar toe worden gebracht
en de hakken bij elkaar blijven, daarna hakken bij elkaar en tenen spreiden.
( gelijkend op APPLE JACK )
   
PIGEON TOES Zie: HEEL SPILTS   
   
PIVOT Draaien op de bal van een of beide voeten, me de voeten op een plaats
   
PIVOT TURN Verwissel gewicht naar de voorgaande voet, draai dan 180į in de
tegenover gestelde richting van de voorwaartse voet. Zet terug of
verplaats het gewicht naar de beginnende voet.
Voorbeeld :
1- Stap Links voorwaarts, maak een 1/2 draai naar rechts.
2 - Stap op de plaats of zet terug rechtervoet.
Zie ook : STEP TURN of  BREAK TU
   
POINT Voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts of kruislinks wijzen met je vrije voet.
   
POINT TOE De tenen voor neer zetten en op de tenen blijven staan.
   
POINT HEEL De hak neerzetten en op de hak blijven staan.
   
POPCORN In een halve cirkel rollen met je knie waarbij je voet op de bal blijft staan.
( de hand van de zelfde voet moet op binnenzijde liggen van de knie
en duwt deze om.
   
POPCORN LEFT Rol de linker knie met een halve cirkel naar links, met de bal van de voet
op de vloer en terug.
   
   
POPCORN RIGHT Zie boven maar dan rechts.
   
POLKA STEP 3 Passen in 2 tellen zoals in SHUFFLE maar dan los van de vloer komend
voordat de eerste pas word gezet.
   
POSTURE SMOOTH : De heupen zijn onder het lichaam.
   
PREP RHYTHM : DE heupen zijn relaxed onder het lichaam.
Een inleidende beweging of stap, een positie als voorbereiding
voor een draai of een verandering van een dans positie
   
PROMENADE POSITION Zie Partner Dans Posities : PROMENADE, SKATERS.
   
PUSH STEP

Een stap in willekeurige richting. Dus niet op de plaats.
Q  
 
QUICK Een gewichts wisseling of stap in 1 tel.
R  
 
RAMBLE RHYTHM BREAK DANSEN: Herhaald stappen patroon in golven door een choreograaf
gecreŽerd voor het uitvoeren van een bepaalde dans.
   
RHYTHM DANCES Met behulp van ritme, houding en beweging dansen uitvoeren in de
3e en 5e positie dmv de binnenzijde van de bal van de voet.
   
RIGHT Rechts de richting van de hand ,heup, voet, been, schouder.
   
RIPPLE Een golf achtige beweging die een deel van de voet en enkels buigen
en de ruggengraat strekken , dan de hakken laten zakken
   
RISE Omhoog komen op de bal van de voeten, je enkels buigen en
de ruggengraat strekken, daarna hakken laten zakken
   
   
RLR Rechts, Links, Rechts, gebruikt in beschrijving CHA CHA,
SHUFFLE, TRIPLE and POLKA STEPS.
Zie: LRL
   
RLOD / R.L.O.D REAR LINE OF DANCE ; of te wel tegen de dans richting in.
   
ROCK Gewichts wisseling met de voeten uit elkaar, alleen hakken optillen
en de voeten blijven bij elkaar. ( 2e, 3e, 4e, 5e )
   
ROCK STEP Een beweging , meestal gedaan in twee maatslagen van de muziek
gevolgd uitgevoerd door stappen in elke richting op de eerste maatslag
en intussen de knie lichtelijk buigen, en bij het gebruik van een ROCK
beweging, het gewicht terug brengen op de andere voet opde tweede
maatslag. De tweede stap is een herstel stap.
Voorbeeld :
1 - ROCK Rechter voet voorwaarts.
2 - Herstel achter met linker voet.

Opvolgend, voorafgaand of in combinatie met ;
ROCK; BREAKING STEP; CHECK STEP.

   
ROCKING MANEUVER Twee gewichts wisselingen in tegenover gestelde richting,
meestal wanneer de voeten reeds op de plaats zijn.
   
ROCKING CHAIR Twee opvolgende overzichtelijke HEEL TOE STRUTS voor of achterwaarts
de vrije voet komt dan van de vloer.
& zet R hak voor L
1  zet R teen neer, Til hak op, LV omhoog
&  zet R hak neer, zet L teen achter
2  zet L hak neer, Til L teen op, RV omhoog
   
   
RODEO KICKS Een twee maatslagen durende KICK met RV/LV,KICK eerst
voorwaarts en de tweede KICK zijwaarts.Het is gebruikelijk
na deze KICKS te vervolgen met een TRIPLE STEP op de
plaats of een SAILOR SHUFFLE.
   
ROLL Cirkelen van het lichaam  deels links of rechts om
   
ROLLING TURN Een 3/4 tot een volle draai intussen doorgaan in de aangegeven
richting, waarvoor 3 tot 4 stappen nodig zijn.
   
ROMP HEEL JACK Hip hop achtige beweging rechts of links.
Links            & RV stap schuin rechts achter
                    1 LV  tik hak schuin links voor
                    & zet terug
                    2 RV tik ( of zet ) naast LV

Rechts          & LV stap schuin links achter
                    1 RV tik hak schuin rechts voor
                    & zet terug
                    2 LV tik ( of zet ) naast RV
   
RONDE' Een beweging waarbij de niet dragende voet beweegt van een
been positie naar de ander in een cirkel  in de CW of CCW richting
De bewegende voet hoeft niet in contact met de vloer te zijn
en is nooit hoger dan de knie.
   
ROND DE JAMBE Zie: RONDE'
   
ROTATION Draaien of draai.
   
   
ROUND DANCE Alle soorten of sociale dansen werden eens rond dansen genoemd.
Ze werden gedanst met partners of groepen van drie of meer.
Rond dans betekent in Country and Western Dans een Partner Dans.
Deze dansen hebben een routine patroon, gedanst in een CW of CCW richting.
   
ROUTINE Een CHOREOGRAFIE  waarin de stappen en bewegingen zijn gevormd
om precies het stadium van een lied weer te geven. De routine meestal
een vast patroon maar kan aangepast worden met " label "en/of afkappingen
om gelijke tred met het stadium van het lied te houden.
ZIe: TAG , TRUNCATIONS
   
RUN Opvolgende stappen of gewicht bewegingen in 1 tel.
   
RUNNING MAN HIP HOP Achtige beweging  tijdens het dansen.
1 stap rechts voor
& en hop rechts terug, linker knie omhoog
2 stap links voor
& hop links terug, rechter knie omhoog
3 stap rechts voor
& hop rechts terug, linker knie omhoog
4 stap links voor
   
 
S  
 
SAILOR SHUFFLE Gelijkend op VANDEVILLE
&  LV stap opzij
1 RV schop schuin links voor
& RV stap schuin links voor
2 LV kruis over RV
Kan ook met de andere voet beginnen.
   
   
SAILOR STEP Net als een dronken lijkende zeeman die net aan land is gekomen
meestal achterwaarts of voorwaarts.
   
SAILOR STEP LEFT 1  kruis links achter rechts ( 5e positie )
& stap kortstondig rechts opzij ( 3e positie )
2 stap links opzij leun links gedurende de SHUFFLE en draai het lichaam mee.
   
SAILOR STEP RICHT zie boven begin rechts.
men kan ook beginnen met een BRUSH.1  kruis links achter rechts ( 5e positie )
& stap kortstondig rechts opzij ( 3e positie )
2 stap links opzij leun links gedurende de SHUFFLE en draai het lichaam mee.
   
SAILOR WALK Het in 2 tellen over kruisen van de voeten.
1 LV kruis over Rv
2 LV zet neer ( of rust)
3 RV kruis over LV
4 RV zet neer ( of rust )
   
SCHOOL FIGURE Zie: FIGURE
   
SCISSORS Verdeel het gewicht over beide voeten, met het langs elkaar schuiven
van de benen in voor of achter, zijwaartse beweging.
( niet verwarren met heel split )
   
SCOOT Glijpas-sprong met het dragende been voor, achter of zijwaarts
het vrije been omhoog met de knie gebogen.
Kan ook met beide benen. zie FLEA HOP
   
SCUFF Stuiten langs de vloer met de hak van de vrije voet, tijdens een
voor, achter, zijwaartse gaande beweging.
   
SHASSE Stappen opzij naar rechts of links met over kruising. Meestal in 4 tellen
   
   
SHIMMY Beweeg het boven lichaam mbv de schouders van links naar rechts
of om beurten naar voor of naar achter. Dikwijls doen we dit
opzij waarbij tegelijk met het beginnen een pas op zij word gedaan
Aan het eind van de SHIMMY volgt er een rust tel al dan niet
samen gaand met een hand klap.
   
SHRUG Zie: SHIMMY
   
SHUFFLE Een beweging van 3 schuif passen 2 tellen voor, zij of achterwaarts
de voeten volgen dan elkaar. LINKS / RECHTS voorwaarts
1 stap links / rechts voor 4e positie
& trek rechts  / links  bij 3e positie
2 stap links / rechts voor extended 3e positie ( binnen zijde tegen hak )
links / rechts terug.
   
SIDE De plaats naast de danser( s)
   
SKIP Opspringen en neerkomen op de zelfde (dragende ) voet
   
SLAP Met je hand tegen je voet, knie of been slaan. Bij de zelfde kant
aan de buitenzijde en wanneer tegenovergesteld dan aan de binnenkant.
   
SLIDE Het slepen van een voet over de vloer
   
SLOW Een 2 tellen durende gewichts of stap wisseling.
   
SPIN Volle draai op 1 voet.
   
SPIRAL PIVOT Een naar binnen gerichte draai eindigend met de vrije voet gekruist over
het dragende been of stap voorwaarts. Stappende voorwaarts op een
voet, maak een volle draai in de tegenover gestelde richting van de
voorwaartse voet.
   
   
SPLITS Zie: HEEL SPLITS of TOE SPLITS
SPOT Een beweging of pas op de plaats.
   
SPOT DANCE Gedaan op de  plaats.
   
SPOTTING Gefixeerd op een punt gedurende een draai.
   
STARTING POSITION De positie waarin gestart word met dansen.
   
STEP De verplaatsing van gewicht van een voet naar de andere
   
STEPS Soorten van stappen :
Lopen      ( langzaam ) gebruikt meestal 2 maatslagen van de muziek.
Rennen    ( snel ) (helft van langzaam ) gebruikt 1 maatslag.
Zijwaarts ( links of rechts ) gebruikt bij een langzame of snelle tel
Draai :     Een draaiende beweging met gesloten dijen en voeten apart.
Balans :   Een stap in elke richting , breng je voeten bij elkaar,en sta.
   
STEP PATTERN Zie: CHOREOGRAFIE
   
STOMP Een stamp op de vloer met een stampen geluid.
STOMP DOWN : Het gewicht mag verspreid zij over beide voeten.
STOMP UP : Geen gewicht toegevoegd ; voet mag terug gaan om
weer te gebruiken, rekening houdend met de volgende beweging.
   
STRIDE Een term gebruikt in WALTZ beschrijvingen voor de iets langere
stap wat zich voordoet in de eerste en vierde tel van de WALTZ
basis omdat deze tellen de hardere neergaande maatslagen zijn in
het  WALTZ Ritme .
   
   
STROLL Een voorwaartse stap gevolgd bij een achter gekruist, en een
andere voorwaartse stap. Meestal een in diagonale voorwaartse
richting.
   
STRUT Een STRUT gebruikt twee tellen en zijn twee bewegingen
1 - Stap voorwaarts op de hak intussen blijven de tenen in de lucht.
2 - Laat de tenen zakken.
   
STUDIO Zie Partner Dance Posities : TRADITIONEEL CLOSED
   
SUGAR FOOT Een TEEN - HAK- TEEN beweging.naast de wreef van de dragende voet..
   
SUGAR FOOT SWIVELS De wisselende draai van een voet (zie RAMBLE ) in de richting van de
niet dragende voet intussen tikt de niet dragende voet de tenen en de hak
naast de dragende voet.
1 - Draai Linker hak naar rechts intussen tik met de rechter tenen
naast de Linker wree
2 - Draai Linker tenen naar rechts intussen tikt de Rechter hak
tot de linker wreef.
Zie: DWIGHTS
   
SUZY Q  Zie: GRIND WALK
   
SWEEP De voet veegt diagonaal gekruist langs de dragende voet en is meegevoerd
in een boog zijwaarts net voor hij naar beneden is gedaan.
Zie: FAN BRUSH
   
SWEETHART Zie Partner Dance Positions:  SIDE BY SIDE WRAP,  DANCING SKATERS, TANDEM.
   
SWING De vrije voet is opgetild en beweegt voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts
of gekruist.
   
   
SWIVEL Met de voeten bij elkaar, beweeg de hakken of tenen in de aangegeven
richting bij her zetten van het gewicht op het tegen over gestelde
deel van de voet.
   
SWIVEL LEFT  Start met de voeten bij elkaar. Houd de tenen op de vloer en beweeg
beide hakken naar links. Daarna houd de hakken op de vloer
en beweeg beide tenen naar links. Doe dat zoveel keer als aangegeven
Eerst hakken, dan tenen, dan hakken, etc.
   
SWIVEL RIGHT Hetzelfde als bij SWIVEL LEFT maar beweeg dan naar rechts.
   

 

SWIVET   Uitgevoerd rechts zowel als links, De beweging word gedaan op de
bal van een voeten de hak van de andere.
                                          
Right Swivet :Op de bal van de Linker voet en hak van de Rechter
voet, swivel Linker hak naar links en Rechter tenen naar rechts.
Swivel ongeveer tot 45į.
   
SYNCOPATED Een manoeuvre welke gedaan worden tussen de neergaande maatslagen.
Voorbeelden : SHUFFLE, KICK-BALL-CHANGE
   
 
T  
 
TAG  Een herhaalde (of geheel verschillende ) choreografie voor een sectie
van een bestaande dans patroon ingelast waar het nodig is om
de dance in fase, of compleet de dans, de uitdrukking of een weergave van de dans.
   
TAMARE Zie: Partner Dans Posities :  PRETZEL
   
TANDEM Zie: Partner Dans Posities :  TANDEM
   
TAP Zie: TOUCH
   
   
TEMPO De snelheid van de muziek. Meestal gemeten in maatslagen per minuut.
(BPM)
   
TEXAS SPREAD Zie: HEEL SPLITS
   
TIME Het aantal maatslagen per meting.
   
TIME SIGNATURE Een fractie in het begin, soms er in, een muziek notitie dat aangeeft
het aantal maatstaven per tijd eenheid en de tijdsduur van de noten.Het bovenste nummer geeft het aantal maatslagen aan in een meting,
terwijl het onderste nummer hoeveel noten per maatslag aangeeft.
                                                 
4/4 = Vier maatslagen per meting, een kwart noot krijgt een maatslag.

3/4 = Drie maatslagen per meting, een kwart noot krijgt een maatslag.

6/8 = Zes maatslagen per meting, een achtste noot krijgt een maatslag.
   
TOUCH Een voor- terug gaande beweging of heen en weer gaande beweging
   
   
TOGETHER Verplaats de vrije voet naast de andere voet.
   
TORQUE Een draai van het boven lichaam.
   
TRAVELING APPLEJACKS Een patroon gaande zijwaarts waarbij de tenen bij elkaar zijn en de hakken
uit elkaar, daarna breng de hakken bij elkaar en de tenen uit elkaar.
Gewicht is op een teen en de andere hak, daarna veranderen wat
resulteert in een zijwaartse beweging .

1 - Met gewicht op de rechter hak en de bal van de Linker voet, draai
Rechter tenen naar rechts en Linker hak naar rechts(voeten zijn dan in een
" V " positie, tenenwijzen naar buiten.
2 - Met gewicht op de Linker hak en de bal van de Rechter voet, draai
Rechter hak naar rechts en de Linker tenen naar rechts ( voeten zijn dan in een
"/\ " positie, tenen wijze dan naar binnen.
3 - Met gewicht op de Rechter hak en de bal van de Linker voet, draai
Rechter tenen naar rechts en de Linker hak naar rechts ( voeten zijn dan in een
" V "positie, tenen wijzen naar buiten.
4 - Met gewicht op de Linker hak en de bal van de Rechter voet, draai
Rechter hak naar rechts en de Linker tenen naar rechts ( voeten zijn dan in een
" /\ " positie, tenen wijzen naar binnen.

Soms genoemd  PIGEON TOED.    Zie APPLEJACKS

   
TRAVELING PIVOTS Een serie of pivots gedaan in de LOD. Zie: PIVOT
   
TRIPLE STEP Drie stappen, LRL, of RLR, gedaan op de plaats binnen twee maatslagen
van de muziek.
   
TRUNCATION Een opeenvolging van stappen opzettelijk verwijderd van het vast gestelde
patroon van de choreografie met het doel om het achterblijvende patroon
precies aan te pass aan de uit drukking van de weergave van een lied.
Zie ook: ROUTINE
   
   
TURN Een draai van het lichaam waarbij het nodig is om meer stappen of gewicht
veranderingen te nemen om het kompleet te maken. Een beweging
die veranderd de richting van het lichaam.
Zie : FREE TURN, CHAINE', 3 STEP TURN, 360į TURN,
        PADLE TURN, PIVOT, PIVOT TURN, TRAVELING PIVOTS,
        HEEL PIVOT, TWIST TURN, SPIN, SPIRAL PIVOT.
 
   
TURNING Verandering van positie in een draaiende beweging.
   
TURNING VINE Zie: GRAPE VINE
   
TWICE Herhaling van een beweging of stap.
   
TWIRL Een square dance term voor draaien van de vrouwelijke partner.
   
TWIST Met de voeten bij elkaar, beweeg de hakken in de aangegeven richting
dmv het plaatsen van gewicht op de ballen van de voet.
   
 
U  
 
 UNITS Het aantal bewegingen dat nodig is om een dans patroon kompleet te maken
Voorbeeld :
WALTZ : Een Basis wals patroon neemt 6 maatslagen van de muziek in beslag;
2 maten. Het heeft 2 units nodig om het patroon kompleet te maken.
                                                   
Linker Unit  ( 1e unit )
1 Stap voorwaarts links.
2 Stap voorwaarts rechts.
3 Stap Voorwaarts links.

Rechter Unit ( 2e unit )
4 Stap voorwaarts rechts.
5 Stap voorwaarts links.
6 Stap voorwaarts rechts
 
   
UNWIND Kruis een voet over de ander voet en plaats gewicht op de bal van
beide voeten. Draai 1/4 of 1/2 terug. De benen zijn dan weer in een normale
positie. Wanneer de draai meer is dan 1/2, de manoeuvre word dan een
CORKSCREW.
   
   
UP BEAT De niet geaccentueerde maatslagen in de muziek Er zijn 4 van deze in een
4/4 maat. Het zijn de "& "aanduidingen  zoals : &1&2&3&4 of 1&2&3&4&.
V  
 
VARIATION  Elke beweging of voeten werk wat anders is dan het originele voetwerk.
   
VARSOUVIENNE Zie Partner Dans Posities :  SIDE by SIDE
   
VAUDEVILLE LEFT Een syncoperend kruis patroon :
                                             
& - Stap een beetje naar achter en naar links op de Linker voet.
1 - Kruis Rechter voet over Linker en stap.
& - Stap een beetje naar links met de Linker voet intussen draai het
lichaam diagonaal naar rechts.
2 - Tik Rechter voet diagonaal voorwaarts naar rechts.

Note : Maatslag "& 1 "mag variŽren in, dat de Linker voet mag gekruist
          zijn achter de Rechter. In dit geval, de stap op de vorige "& "gaat dan
          direct naar links.

   
VAUDEVILLE RIGHT Zie vorige maar dan met RV beginnen.
   
VAUDEVILLE STEPS Een of meer combinaties van beide Vaudeville R en L  ( of omgekeerd )
   
VINE Zie: GRAPEVINE of WEAVE
   
VISUAL LEAD

 
De mannier in welk een persoon volgt in een aparte positie (CHALLENGE of
SHINE ). De regel is Visueel leiden is de vrouw volgt de man in een patroon
nadat zijn patroon is begonnen.
W  
 
WAGON WHEEL Net als de spaken van een wagen wiel, draai rondom een spot in een dans
positie met twee of meer personen. COTON EYED JOE  word meestal
op deze manier gedanst.
   
   
WEAVE Een manoeuvre naar rechts of links gebruik makend van twee of meer stappen
zijwaarts en twee of meer stappen gekruist. De kruis stappen worden
afgewisseld met voor en achter de zij stappen.

Voorbeeld :
1 - Stap met RV naar rechter zijd
2 - Kruis Linker voet achter de Rechter
3 - Stap naar rechter zijde.
4 - Kruis Linker voet voor de Rechter

Zie ook GRAPE VINE

 

   
WEIGHT CHANGE Verwissel lichaam's gewicht van de dragende voet naar de vrije voet.
Zie : AND STEP
                                
1 - BALL-CHANGE : een verandering van gewicht van de bal van
     een voet naar de andere voet.

2 - CROSS : Het bewegen van een voet voor of achter de andere.

3 - KICK, BALL-CHANGE : Mag ook worden gedaan als HAK, BALL, CHANGE.
                                                 
1 - Schop voet voorwaarts.
& - Stap op de bal van de niet dragende voet.
2 - Verplaats gewicht naar de andere voet.
   
WEIGHT CHANGE THEORY Het basis concept van hoe te bewegen voorwaarts en achterwaarts
gracieus op de dans vloer. Soms genoemd als de 2 maatslagen theorie.
Voorbeeld :
                                                     
VOORWAARTS;
1 - Start van de achterkant van de rechter voet. voorwaarts van het
midden , stap voorwaarts links met de hak, en rol neer op de bal van
de linker voet.
2 - Het vrije been/ voet (rechts) swings door (gevolgd door) het dragende.

ACHTERWAARTS;
1 - Gewicht is gecentreerd over de voorwaartse rechter voet. Ga naar
achter met een gestrekt been tikkende met de tenen van het niet dragende
been op de vloer.
2 - Rol op de bal van de linker voet. De niet dragende voet swingt door
het dragende been (gevolgd door) , in dezelfde tijd word het gewicht
verplaatst naar de linker voet.
   
WEIGHTED LEG/FOOT Een koppel draait naar rechts of links met midden als as van de draai.
   
   
WHEEL PIN WHEEL: Een koppel draait in een cirkel rechts 0f links parallel aan een spot.
   
WESTERN POLKA Zie Partner dance Positions:  SIDE BY SIDE
   
WHIP Een acute draai weg van het vorige patroon. Ook een dans patroon in SWING en LYNDY rhytm.
   
WISK A Waltz patroon in 3 tellen gebruik makend van een voorwaartse of achterwaartse stap links,
gevolgd door een zijwaartse stap rechts en een gekruist achter links
   
WILLLIES Stap voorwaarts met tenen naar binnen gericht en met gewicht op de bal van de voeten
   
WOLLY BULLY Schop met rechter voet voorwaarts; Rechter enkel voor het linker scheenbeen;
draai 1/2 draai links op de bal van de linker voet en intussen breng de rechter
voet naast de linker knie.
(rechtervoet blijft omhoog met de knie gebogen voor de overige 3 tellen )
Stap terug op de rechter voet; maak een glijpas voorwaarts en kruis achter de
hak voor het linker scheenbeen; draai 1/2 draai links  op de bal van de linker voet
en intussen breng de rechter voet naast de linker knie; Stap terug op de rechter voet
Maak een glijpas voorwaarts met de rechter voet met de knie gebogen en opgetild
   
WRAP AROUND Zie: Partner Dance Positions:  WRAP
Y  
 
YOKE ??????
Z  
 
ZIG ZAG Dan beweeg je diagonaal op de dans lijn alsje van richting verandert.
3  
 
3 STEP TURN Een open CHAINE' draai.(voeten komen niet bij elkaar.)
   
   
360  
360į TURN Neemt drie gewicht wisselingen in beslag, gebruik makend van de
tweede positie in de tweede en derde gewicht wisseling. Stop met het
gezicht naar de originele dans richting met een tik of veeg van met de
vrije voet.
 Voorbeeld :
1 - draai 1/4 rechts en stap 1/4 draai naar rechts met Rechter voet
om een 1/2 draai totaal te maken.
2 - Maak 1/2 draai naar links bij stappen met Links naar linker zijde.
3 - Stap met Rechter voet naar rechter zijde.
   
   

                                                 06-06-2022